Løsninger fra Agrando

Agrando utvikler og markedsfører programvare til kirken for å forenkle arbeidet til prester, organister og administrasjon. Selskapet er en dynamisk, profesjonell og faglig kyndig samarbeidspartner, og skal være kjent for å legge vekt på kvalitet, service og høy kompetanse innenfor programutvikling. Agrando skal være markedsledende i definerte segmenter, og selskapets overordnede mål er å være ledende innenfor kirkelig programvare i de markeder selskapet velger å gå inn i. I Norge er Agrando en markedsledende leverandør. Over 800 menigheter i Norge bruker systemene.

Nedenfor ser du en oversikt over de ulike programmet og noe av funksjonaliteten som ligger i programmene.

Det er nå mulighet for å få salmer fra Norsk Salmebok 2013 direkte inn i LabOra Verksted.
Se video for innstilling og bruk her.

Produkter

Les mer på https://agrando.no/Produkter