Medarbeideren

Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd.

Du kan laste ned Medarbeideren her. Det installeres da på din pc eller serveren du er tilkoblet, og du trenger et brukernavn og passord for å komme inn på programmet. Databasen ligger sentralt på en server som Agrando administrerer, og du kan derved benytte systemet overalt hvor du laster ned programmet.

Dokumentasjon av systemet finner du under menyen Dokumentasjon.

Engelsk klokke i kalenderen

Dersom du opplever at kalenderen i Medarbeideren viser klokkeslett etter amerikansk standard, dvs. 12 timer to ganger i døgnet, må du gjøre en endring i innstillingene i Windows 7 som løser dette - se her.