Copyright 2020 Myraunet Consulting

Ecclesia Systemer tilbyr web-basert system for kirkegårdsadministrasjon. 

Løsningen benyttes av 316 kirkelig fellesråd/kommuner i Norge, og ca 1.400 brukere.
Disse kunder representerer kommuner med 80% av Norges befolkning.
Leverandøren har meget god kompetanse på utvikling og fagområde. 

Løsningen har en meget stabil drift og leverandøren tilbyr god support av kompetente ansatte.

Systemet gir oversikt over de gravlagte, graver, pårørende og festere samt stell/legat. 
Fakturering av festeavgift og utsendelse av brev gjøres på en enkel måte. 
Programmet er integrert med Folkeregisteret, ulike regnskapssystem, kirkebøker, Medarbeideren.

Innholder følgende elementer:

  • Oppslag mot folkeregisteret
  • Egen kartmodul - SOSI-standard
  • Detaljstyring av brukeres tilgangsnivå
  • Sentral drift hos leverandøren
  • Krever kun tilgang til nettleser

Les nærmere på hjemmesiden til Ecclesia Systemer.

Systemet har også en publikumskanal, som gjør at brukere selv via internett kan søke på gravlagte, og få informasjon om fødselsdato, dødsdato og hvor de ligger gravlagt.
Du kan se eksempel på kirkegårdene i Trondheim.

 

Anbefaling

Anbefaling fra Gravferdsetaten i Oslo kommune

Les mer