Copyright 2020 Myraunet Consulting

Digitale kart for gravplassen


I samarbeid med GeoSense, kan jeg tilby å få laget digitale kart for kirkegården, noe som vil gi en visuell bedre oversikt over graver, og kan benyttes i mange sammenhenger.
Tjenester som kan utføres!
  • Dagens situasjon kartlegges, og det dannes rutenett med graver, homogent der dette er mulig
  • Eldre gravfelt vil ofte få inhomogene/skjeve rutenett, hvis man ønsker å rette på dette må det foretas en omregulering av gravfeltet i etterkant. Dette er en krevende oppgave der vi kan bistå etter nærmere avtale
  • Digitalisering av skannet kart over gravfelt, med kontroll i marka
  • Innmåling av graver og gravstøtter som danner grunnlag for plassering av gravplassene
  • Innmåling av kartobjekt på gravplassen
  • Utsetting av fastmerker på gravfeltene
  • Fotografering av gravstøtter
  • Papirkopi av gravplan
Hva skal man med digitale og korrekte kart?
Mange synes sikkert at våre logiske "kart" er gode nok, og spør seg hvorfor de bør investere i et digitalt kart.
Vi vil sterkt framholde behovet for å tenke langsiktig om nøyaktige kart. Ikke minst vil publikum sette pris på gode bilder og visninger av kirkegården som er realistiske og forståelige, og selv de som kan gravplassen "inn og ut" blant de ansatte, vil få en greiere hverdag med tydelige kart.
 
Tenk dere stellister i form av skraverte kart over hvilke graver som skal stelles? 
 
Bilde til nedenfor er en visuell fremstilling, og over hvilke graver som skal stelles.
 
Tenk dere hvor lettvint å få en visualisering MIDT I GRAVKORTET over hvor grava befinner seg - samt evt festegraver og graver i nærhetet?

Bilde til høyre kan du forstørre og forminske for å se de omliggende graver.
 
Noen synes at radbetegnelser og numre er lett å forholde seg til, men mange ansatte er mer visuelle i sin tilnærming, og da er kart en kjempfin måte å navigere seg rundt på inne i Ecclesia.
Mulighetene framover med digitale kart er store, men først og fremst tror vi dette vil være et stort løft de neste tiåra i kirkegårdsbransjen.
Det handler om solid dokumentasjon og høy kvalitet i alle ledd - slik Gravferdsloven av 1997 peker på gjennom å kreve 1:100-kvalitet på kirkegårdskartene, med oppdatert kobling mot dataene i kirkegårdsarkivet.
Dette er svært vanskelig å få til over tid med konsistent og høy kvalitet uten å bruke digitale kartløsninger.

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon)
Les mer om SOSI-formatet og hva dette innebærer her.
 
Lenke til informasjon fra KA om digitale gravplasskart.

Ta kontakt for nærmere pristilbud.