Copyright 2019 Myraunet Consulting

Energistyring fra JEFF Eletronics AB


Vi er nå også forhandler av energistyringsstemet eFlex og CCKyrka.

 

Produktet benyttes i dag i mange fellesråd for styring av varme i kirkebygg.
eFlex og CCKyrka er tett integrert med Medarbeideren, slik at når du registrerer en hendelse med lokale som er tilknyttet eFlex eller CCKyrka, vil det automatisk bli gitt beskjed om å sette på varmen før arrangementet starter.

Eneergieffektivisering og reduserte kostnader

eFlex/CCKyrkja reduserer drift- og energikostnadene ved å styre oppvarmingen mer effektivt.

Systemet tar hensyn til byggets konstruksjon, innetemperatur, utetemperatur og luftfuktighet – og optimaliserer inneklimaet helt automatisk.
 
Enklere drift
Du kan styre eFlex/CCKyrkja med via avtale i Medarbeideren, og på denne måten er dette fylt synkronisert med de aktiviteter som foregår i lokale.
De lave investerings- og installasjonskostnadene sørger for at investeringen betaler seg i løpet av kort tid.
 
Spare og bevare
Redusert energiforbruk gir deg ikke bare økonomisk gevinst men bidrar også til et bedre miljø.
Overvåkning og nøyaktig kontroll av inneklimaet bidrar dessuten til å bevare verdifull inventar som kunst og utsmykkinger.
 
Produktet ble tidligere levert av LOS Energy men ble i august 2017 overtatt av JEFF Electronics.
Vi er forhandler for den nye leverandøren også.

Se brosjyre
Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.
 
Enova kan gi støtte til investeringen. Det er nye regler fra 2018, som du finner her: