Copyright 2020 Myraunet Consulting

Kurs


Den viktigste forutsetningen for å jobbe effektivt med en IT-løsning er at du behersker de funksjoner og muligheter som løsningen gir.  Kurs er derfor en viktig handling for å gjøre en god jobb. 

Les mer

 

Kurs


Den viktigste forutsetningen for å jobbe effektivt med en IT-løsning er at du behersker de funksjoner og muligheter som løsningen gir.  Kurs er derfor en viktig handling for å gjøre en god jobb. 

Les mer

 

Kvalitetssikring av data før fusjon


Det anbefales å gjøre en kvalitetssikring av data i Ecclesia før fusjon 13. desember 2019.

Les mer

 

Kvalitetssikring av data før fusjon


Det anbefales å gjøre en kvalitetssikring av data i Ecclesia før fusjon 13. desember 2019.

Les mer

 

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing


Flere fellesråd er nå inne i forberedelsesfasen for kommunesammenslåing.

Les mer

 

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing


Flere fellesråd er nå inne i forberedelsesfasen for kommunesammenslåing.

Les mer

 

Åpne Ecclesia-kurs

 

Åpne LabOra-kurs