Copyright 2020 Myraunet Consulting

Agrando drift


Les mer om løsningen og anbefaling fra kunde.

 

Dette innbefatter:
•    Drift av e-post (Exchange) 
•    Standard kontorstøtte (Microsoft Office 365 E5
•    Lagring av filer på filserver 

Agrando leverer nå også drift og kontorstøtteprogram til kunder.

Du kan velge mellom to alternativ:

  1. Agrando Basis - som består av ovennevnte tjenester
  2. Agrando basis inkl. Noark 5.4-godkjent arkiv
    Velges alternativ 2 innbefatter det i tillegg til Agrando Basis tilgang til LabOra Saksbehandler med integrasjon mot Noark5.4-godkjent arkiv for alle på plattformen.

For noen brukere kan også Agrando Basis Mini - som inneholder Office 365 F1 være et alternativ, og velges sammen med alternativ 1 eller 2 ovenfor.
Dette gir tilgang til e-post og nettleser. Medarbeideren kan også benyttes fra nettleser med denne lenken.

Du finner mer beskrivelse her.

Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

 

Her kan dere lese anbefaling fra kirkevergen i Lørenskog:


Vi har siden 2011 brukt fagsystemene fra Agrando som LabOra Gudstjeneste og LabOra Saksbehandler, LabOra Medarbeideren, LabOra Portal (hjemmeside) og Ecclesia for gravplassadministrasjon.

Når muligheten for Agrando Drift kom opp sammen med NOARK5.4-godkjent arkiv og integrert i en samlet driftsløsning valgte vi dette alternativet i juli 2017.

Etter tre måneders drift er vi godt fornøyd med de tekniske løsningene, og ikke minst prisen på totalpakken som er svært konkurransedyktig i forhold til alternativene.

Support har fungert godt gjennom og etter  overgangen; både fra Agrando, Cegal og Myraunet Consulting.

Vi kan trygt anbefale denne programpakken og med den faglighet og støtte som ligger bak til våre kolleger i kirke-Norge!

Geir Haavemoen
Kirkeverge i Lørenskog