Copyright 2020 Myraunet Consulting

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing


Flere fellesråd er nå inne i forberedelsesfasen for kommunesammenslåing.

 

Den første kommunene som gjennomførte fusjon var Stokke, Andebu og Sandefjord - til nye Sandefjord kommune.

Dette medførte også endringer for de tre fellesråd med samordning av datasystemer til ett felles system, og her ble Agrando sine løsninger valgt.
Myraunet Consulting ble forespurt om å bistå i denne prosessen, og vi er meget stolte av å kunne bistå kunden i dette oppdraget.

Kirkeverge Terje Grevle i Sandefjord har følgende uttalelse etter at oppdraget ble utført.


Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd ble slått sammen til nye Sandefjord kirkelige fellesråd fra 1.1.2017.
En av våre utfordringer var at fagsystemene var ulike og at de måtte slås sammen til ett nytt system.
Vi valgte LabOra Medarbeideren, Menighet, Gudstjenesteplanlegger mm som våre fagsystem.
Vi bestemte også at vi skulle ha ett felles påmeldingssystem på våre hjemmesider. 
Takket være Kåre Myraunet har dette gått helt smertefritt. 

Kåre har bistått med innføring av og opplæring i Medarbeideren i en av stabene og fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Han konverterte tre databaser til én, og hadde all dialog med leverandørene. Systemene ble tilrettelagt for integrasjon mellom Kirkeråds-/(Kirkepartner)plattformen og påmeldingsmodulene i LabOra.

I tillegg til ovennevnte, har han bidratt med konstruktive råd og innspill, også om forhold som har vært litt på siden av det avtalte oppdraget.
Vi er svært godt fornøyd med Myraunet Consulting og setter stor pris på en leverandør som er serviceinnstilt, gir raske, konstruktive og detaljerte svar på våre spørsmål og leverer mer enn avtalt.

Sandefjord, 15. januar 2017

Terje Grevle
Kirkeverge
Den norske Kirke i Sandefjord
Tlf 33 45 44 41/90 93 11 84
Terje.Grevle@sandefjord.kirken.no


Her er en oversikt over planlagte kommunesammenslåinger.

Kirkelig fellesråd har utarbeidet en veileder - til hjelp for de fellesråd som skal gjennomføre en fusjon av fellesråd.

Dersom ditt fellesråd er inne i fusjonsprosess, kan du ta kontakt med undertegnede.