Copyright 2020 Myraunet Consulting

Kvalitetssikring av data før fusjon


Det anbefales å gjøre en kvalitetssikring av data i Ecclesia før fusjon 13. desember 2019.

 

Mange har benyttet Ecclesia i lang tid, og har derfor mye data her. Flere har også konvertert fra andre gravferdssystem, og kanskje datakontroll ikke har vært like god der som det er i Ecclesia.tab for web.

Undertegnede kan derfor tilby en rapport, hvor det fokuseres på de avvik som ligger i systemet, og hvordan dere kan korrigere dette FØR databasene fusjoneres 13. desember 2019.

Eksempel på slike er:

 • Bestillinger som ikke er overført til grav (som enten skyldes manglende registrering eller manglende overføring til grav)
 • Manglende fødselsnummer på festere (som er viktig for å samle samme fester i samme personkort)
 • Festere uten navn (som dere ikke får noen inntekter på)
 • Graver som er benyttet, men som ikke er knyttet til fester (der blir det ingen festeinntekter)
 • Feilaktig merking av frigraver, eller parameter ikke satt for automatisk fjerning av frigravmerke
 • Feste med forfall tilbake i tid eller forfallsår blankt - og ikke fakturert (her blir det fort inntekter om dere får dette rett)
 • Festeavtaler uten kobling til grav(er) (skyldes feil sletting av festeavtale)
 • Gamle restanser (som bør hentes inn i nåværende organisasjon, eller avskrives - kan i noen tilfeller skyldes at feste er slettet uten kreditering av festeavgift)
 • Ordrer som ikke er fakturert (avglemt)
 • Stellavtaler - avstemming mot gravlegatkonto (viktig før dette samles i ny organisasjon)
 • Stellavtaler uten tjenester (som ikke fremkommer på stellister)
 • Inaktive stellavtaler (manglende informasjon på stellavtalen)
 • Diverse systemparametre
 • osv...

Dette er eksempel på elementer i rapporten, og som det anbefales å få ryddet FØR fusjon.

Vi benytter avansert søkefunksjoner i Ecclesia for å få ut rapporter, som dokumenteres med vedlegg i Excel på avvik som bør korrigeres.

Rapporten utarbeides til en fastpris på kr 3.900 pr fellesråd eks. mva.

Vi anfaler at denne analysen utføres så snart som mulig, slik at dere har tid ut over høsten 2019 til å foreta korreksjoner.

Dersom noen ønsker å kjøpe tid til å utføre korreksjon, har undertegnede lang erfaring med bistand til kunder på dette. Pris på jobben avtales på forhånd.

Flere kunder har allerede fått utført en slik analyse, og er igang med korreksjoner/kvalitetsforbedringer.

I tillegg får dere en sjekkliste som benyttes i forbindelse med selve fusjonen når databasene samles til EN felles database.
Dere mottar også gratis en rapport om hvordan konverteringen skjer, og forberedelser dere må gjøre/etterarbeid.
Fusjon utføres av Ecclesia Systemer 13. desember 2019 - se egen informasjon.

Bestill analysen her

Kåre Myraunet
Myraunet Consulting
90671041
kaare@myraunet.com